Menu
Zdraví

Myšlenka Live Clean – životní krédo projektu, se kterým souzním. Co si pod tímto projektem můžete představit?

Myslenka Live Clean

Live Clean je hlavní krédo srdcového projektu, se kterým naprosto souzním. Tato myšlenka představuje způsob, jak člověk žije, co si myslí a co do svého těla vkládá. Vše, co pro sebe a své tělo děláme i vše, co nás ovlivňuje, se nám jednou vrátí. A to stejné platí i v přístupu k prostředí ve kterém žijeme, a k planetě, kterou obydlujeme. Co tedy znamená Live Clean, co si pod tímto pojmem můžete představit?

myslenka Live Clean

Co je to myšlenka Live Clean a jak funguje?

Myšlenka Live Clean znamená, že to, co do svého těla vkládáme, se nám také vrací. To, jak se k němu chováme, pocítíme v budoucnu. To stejné ale platí i s přírodou nebo vztahy mezi lidmi. Svět a život se nám zrcadlí, a ukazuje nám pouze to, co jsme před toto zrcadlo postavili.

Například je-li to nekvalitní stravování, uvidíme v pomyslném zrcadle nemocné a nespokojené tělo, je-li to špatné chování k ostatním, zrcadlit se nám budou špatné vztahy s ostatními, pokud znečišťujeme přírodu, v našem zrcadle uvidíme znečištěnou přírodu. Je to tak moc jednoduché!

Myšlenka Live Clean tento náhled na život zhmotnila a ukázala, že vše je možné. Konečně dokázala uchopit veškeré tyto problémy a vysvětlit, čím jsou způsobeny a jak funguje jejich náprava.

Cíl myšlenky Live Clean

Tento způsob myšlení zcela ovlivňuje výrobu produktů společnosti Modere®. Jediným cílem této myšlenky je důraz na čistotu přírody a našeho zdraví. Důležité jsou detaily, od zpracování surovin, až po finální produkt ověřený klinickými studiemi. Veškeré úsilí je navíc potvrzeno mezinárodními patenty a celosvětovými oceněními.

Live Clean je jednou z nejdůležitějších vlastností produktů pro zdraví, krásu a domácnost. Pro některé lidi to může znamenat málo přísad nebo žádné konzervační látky, avšak v rámci našeho projektu je „čistý štítek“ životní filozofií.

Je to více než slogan, je to způsob života zahrnující veškeré body celého procesu, tedy nejen bezpečnější přísady, ale celý proces vývoje, úsilí o udržitelnost, závazek k transparentnosti, a dokonce úsilí o roli zodpovědného globálního občana – vše je zahrnuto do myšlenky Live Clean. Právě díky tomuto přístupu si společnost, od které tato myšlenka pochází, získala důvěru milionu věrných zákazníků po celém světě.

Produkty obsahují čisté ingredience

Všechny produkty jsou vyrobené bez kontroverzních složek, bez GMO a jsou biologicky odbouratelné v bezpečné „šedé vodě“.  Stejně tak 100 % výrobků pro domácnost je vhodných pro šedou vodu. Důležité je také zmínit, že produkty jsou vyráběny bez krutosti na zvířatech a nejsou na zvířatech testované.

Vzhledem k tomu, že stále více domácností po celém světě vyhledává produkty, které jsou bezpečné k jejich zdraví, prostředí i pro jejich planetu, tento projekt jim může vyjít vstříc a nabídnout jim možnost, a to právě díky této myšlence, kterou podporuje.

Bezpečnost, účinnost přísad, udržitelnost i zodpovědné získávání zdrojů vyúsťuje v produkty šetrné pro vás i pro planetu.

Zelenější výroba šetrná k přírodě

Výrobce klade důraz na efektivní, ale zároveň ekologickou výrobu šetrnou k přírodě. Zajímavé je, že výroba je ještě o 33 % účinnější, a díky šetrnosti bylo již ušetřeno 8,4 milionů litrů vody. Každý měsíc navíc přibývá 190 tisíc dalších ušetřených litrů. V celém procesu hraje důležitou roli větrná energie, která je v USA používána ze 100 %.

Společnost tak posouvá udržitelnost ještě dále. Díky modernizacím výrobních zařízení zvýšila svou výrobní kapacitu a zvládla navíc ušetřit vodu i přírodu. Velké šetření je zejména způsobeno tím, že co nejvíc koncentruje své receptury a používá ekologická balení, která šetří přírodu.

Právě za účelem zlepšení kvality ovzduší (snížením emisí) firma čerpá 100 % energie pro svá hlavní zařízení v USA prostřednictvím větrných elektráren. Díky tomu mohou lidé na planetě dýchat o něco kvalitněji.

Vědomé balení produktů a recyklace

Podstatné je také zmínit tzv. zeměvědomé balení produktů, recyklaci a snížení uhlíkové stopy. Právě to totiž vede k udržitelnosti a šetrnosti k přírodě. Výrobce díky tomuto snižuje uhlíkovou stopu o 1 350 metrických tun emisí CO2 ročně.

Obalový materiál používaný v produktech je 100% recyklovatelný, stejně tak plastové láhve, uzávěry, tuby i papírové krabice jsou recyklovatelné.

Emise CO2 jsou pro život na zemi velmi škodlivé a globální lodní průmysl tomu vůbec neprospívá. Právě tento projekt se snaží minimalizovat svou ekologickou stopu. Zmíněných minimalizovaných 1 350 metrických tun emisí CO2 představuje množství CO2 absorbované více než 62 300 vzrostlými stromy. Zásadní je také omezení plýtvání materiálem, produkty jsou během přepravy chráněné papírovými náplněmi, které jsou 100% recyklovatelné.

Transparentnost je dalším prvkem myšlenky Live Clean

Všichni zákazníci si zaslouží vědět, co zakoupené produkty obsahují. Velmi proto oceňuji, že součástí této myšlenky je také Modere Transparency Trust™, organizace, která zajišťuje nové způsoby, jak sdílet důležité informace se zákazníky. V rámci této iniciativy vyvíjí podrobné tabulky transparentnosti produktů, které uvádějí použité ingredience srozumitelným jazykem spolu s informacemi o tom, jak jsou vyrobeny a jak vám prospívají.

Ocenění, certifikace a výzkumy

Možná to vše zní až moc pohádkově, ale pravým důkazem jsou spokojení zákazníci, patenty a uznávané certifikace třetích stran, mezi které patří EWG Verified a NSF Certified for Sport®. Veškerá činnost společnosti je navíc vědecky a výzkumně podložená.

Projekt Live Clean se snaží dosáhnout pozitivních změn. S tím souvisí i spolupráce s vysoce hodnocenými organizacemi, které podporují ty nejpotřebnější a nejzranitelnější. Patří sem také nezisková organizace Vitamin Angels, která se zavázala poskytovat klíčové živiny znevýhodněným dětem a matkám po celém světě. Díky příspěvkům od lidí společnost pomohla poskytnout život zachraňující vitamíny více než 220 000 dětem a jejich počet stále přibývá.

Vědomé rozhodnutí, že chceme žít bez chemie, si můžeme vybrat již dnes! Já sama s celým projektem naprosto souzním a jsem pyšná, že mohu být jeho součástí.

Rádi byste si objednali některý z produktů vyvinutých na základě udržitelnosti? Stačí kliknout na tento odkaz, prostřednictvím kterého se prokliknete do e-shopu.